«نور آبی» صفحه نمایشگر؛ مقصر بدخوابی کودکان

نتایج یک بررسی آماری نشان می‌دهد، از هر ۱۰ کودک، ۹ نفر آنها به دلیل نور آبی صفحه نمایشگر تلفن هوشمند بدخواب شده‌اند.


دانشگاه لافبورو و کالج دانشگاه لندن با بررسی مجدد مطالعات قبلی و انجام پژوهش‌های جدید دریافتند، کودکان دست کم روزانه ۲ ساعت مشغول بازی با وسایل هوشمند هستند و کمتر از تحرک فیزیکی برخوردارند، همین موضوع منجر به بدخوابی آنها شده است. به گفته محققان، نور آبی باعث اختلال در ساعت بیولوژیک بدن و بیدار ماندن بیش از حد کاربران گجت‌های مختلف (بی خوابی) می شود. کمبود خواب با علائم افسردگی در ارتباط است و می‌تواند به مهارت های تفکر آسیب برساند؛ از هر ۱۰ کودک، ۹نفر به اندازه کافی خواب ندارند و ورزش نمی‌کنند.